UTILITARIS

UTILITARIS

 

CARRO
UTILITARI GRAN
CODI COLORS MESURES
S25015 BLANC,
GRIS, NEGRE
103,2x 50,8 x 96 cm
CARRO UTILITARI PETIT
CODI COLORS MESURES
S25016 GRIS, NEGRE, BLANC, BLAU, VERD, GROC, VERMELL 85,4x 47,3 x 93 cm
CUBELLS PER A CARROS
CODI DESCRIPCIÓ
S25019 Cubell per a residus 30,3 l
S25020 Cubell per a coberts 15,1 l
CENDRER MURAL
CODI DESCRIPCIÓ MESURES
S25014 Cendrer acer inox 24 x 9,5 x 32 cm
CENDRERS DE PEU
CODI DESCRIPCIÓ MESURES
S25017 Cendrer pintat epoxi 36,5 x 110 cm
S25018 Cendrer acer platejat 22,5 x 110 cm
BOSSES
ESCOMBRARIES RECOLLIDA SELECTIVA
CODI DESCRIPCIÓ TAMANY
S25316 Caixa de 25 rulls de 10 unitats – Vermell 85 x 110 cm
S25188 Caixa de 25 rulls de 10 unitats – Blau 85 x 110 cm
S25189 Caixa de 25 rulls de 10 unitats – Groc 85 x 110 cm
S25061 Caixa de 25 rulls de 10 unitats – Verd 85 x 110 cm
BOSSES
ESCOMBRARIES GAMMA PROFESSIONAL
CODI MESURES
/ DESCRIPCIÓ
UNITATS
S25139 54 x 60 negra (domèstica) 40 rulls de 25 u.
S25024 45 x 47 blanca (pap. habitació 60 rulls de 25 u.
S25095 70 x 85 negra (50 litres) 35 rulls de 10 u.
S25038 85 x 105 negra (120 litres) 30 rulls de 10 u
S25039 90 x 115 negra (150 litres 15 rulls de 10 u
S25039 90 x 115 negra (150 litres 10 rulls de 10 u.

 

Category: .