POSAGOTS

POSAGOTS

Product Description

CARTOLINA ABSORBENT
Gramatge de 220, 350, 450 i 600 g/m2
impressió a 1, 2, 3 o quadricromia a 1 o 2 cares.

GOFRATS DRY TISSUE
Gramatge 80 g/m2 rodons 9 cm.
impressió a 1 o 2 colors.