PLAQUES IDENTIFICATIVES

PLAQUES IDENTIFICATIVES

Category: .

Product Description

Extensa gammad’identifi cadors reutilitzables i identificadors permanents.
Qualitat professional.
Mínim d’impressió 50 unitats.
S’imprimeixen en qualsevol color pantone, es poden incloure gràfics com codi de barres, QR.
Opció d’acabat amb gota de
resina.
Diferents opcions de fi xació.
Entrega en 10 dies a partir de l’aprovació del disseny.