PAPER ANTIGREIX

PAPER ANTIGREIX

 

CODI DESCRIPCIÓ U/P
S15076 BOSSA OBERTA KRAFT TIMES – 16×16,5cm 500
S15054 BOSSA OBERTA TIMES – 16×16,5cm 500
S15058 EMBOCALL KRAFT TIMES – 28x34cm 1000
S15072 EMBOCALL KRAFT TIMES – 31x31cm 1000
S15074 EMBOCALL KRAFT TIMES – 31x38cm 1000
S15032 EMBOCALL TIMES – 28x34cm 1000
S15071 EMBOCALL TIMES – 31x31cm 1000
S15073 EMBOCALL TIMES – 31x38cm 1000
S15065 PAPERINES ESTRASSA – 100g 200
S15062 PAPERINES ESTRASSA – 250g 200
S15068 PAPERINES ESTRASSA – 400g 200
S15063 PAPERINES ESTRASSA – 600g 200
S15069 PAPERINES ANTIGREIX – 70g 250
S15061 PAPERINES ANTIGREIX – 100g 250
S15064 PAPERINES ANTIGREIX – 250g 250
S15067 PAPERINES ANTIGREIX – 400g 250
S15066 PAPERINES ANTIGREIX – 600g 250
S15075 EMBOCALL MUNDO – 29x30cm 1000